Chceš-li ve hře postupovat rychleji, objevuj Skryté příběhy!

V deníku najdeš zmínky o tom, že v některých místech jsou Skryté příběhy. Jde o pátrací hru rozdělenou do jednotlivých herních tras. Vyřešení herních tras ti vylepší celkové skóre v soutěži.
Ke hře potřebuješ mobilní telefon s nainstalovanou aplikací Skryté příběhy, která ti nejen ukáže, kde příběhy jsou, ale bude tě provázet na samotné herní trase. Hra funguje jako cestování v čase a na každém místě tě zavede do jiné doby, kde budeš muset řešit pokaždé jiný problém.

Třebíčský Machzor

Třebíčský Machzor

Trasa vede přes židovské město, které je zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO, pak podél řeky na Masarykovu vyhlídku a na vrch Hrádek. Přes lesopark tě dovede k židovskému hřbitovu a pak zpět do židovského města. Trasa končí u synagogy.

Mahlerova duše

Mahlerova duše

Trasa vede kolem historického centra Jihlavy pak přes dva parky k židovskému hřbitovu a klidovou zónou Na Skalce zpět do centra. Trasa končí v parku Gustava Mahlera nedaleko náměstí. POZOR! Židovský hřbitov je v sobotu zavřený!

Ohnivý Švéd

Ohnivý Švéd

Trasa vede z Václavského parkánu pod kostelem svatého Jakuba Většího dolů do takzvaného Stříbrného údolí, kde obejde zoologickou zahradu a vyjde na protější svah, kde je na vrchu Heulos Hrádek, někdy také nazývaný Zámeček. Trasa se pak vrací do údolí k letnímu kinu, vystoupá zpět k centru města a přes náměstí se vrací na parkán.

Malá ohnisková vzdálenost

Malá ohnisková vzdálenost

Trasa vede od zadního traktu radnice kolem celého historického centra a sleduje hradební okruh.

Kafka na prázdninách

Kafka na prázdninách

Trasa vede částečně městem a pak skrze zámecký park, přes kopec s křížovou cestou k rybníkům za městem.

Vlčí jáma

Vlčí jáma

Trasa vede z náměstí Zachariáše z Hradce kolem Ulického rybníka přes zámecký park do aleje zvané Lipky. Po naučné stezce podél přírodní rezervace Luh dojde trasa až ke Kapli svatého Karla Boromejského. Odtud se vrací kousek po stejné cestě, ale pak odbočuje k ranči s restaurací a vrací se zpět do centra města.

Němcova šifra

Němcova šifra

Trasa je atypická ‒ vede od rodného domu Karla Němce ve Žďárské ulici k radnici a následně ke kostelu svaté Kunhuty. Kostel je nejen v centru náměstí, ale i samotného příběhu. Trasa od kostela několikrát odbíhá, ale jen v rámci náměstí.

Zelená příšera

Zelená příšera

Trasa vede od železniční zastávky Vilémovice podél řeky Sázavy do Ledče nad Sázavou. Ačkoliv většina trasy vede po rovině, na začátku trasy se jde přímo po břehu řeky a pak do prudkého kopce lesním průsekem a proto trasa není vhodná pro cyklisty.

Bílá smrt

Bílá smrt

Trasa vede od železniční zastávky Stvořidla podél řeky Sázavy v jedné z jejích nejromantičtějších částí se známým peřejnatým úsekem. Proti proudu dojdeš až do Světlé nad Sázavou. Těsně před Světlou se trasa odděluje od řeky a stoupá na malou skálu s výhledem do údolí a na město.

Gestapo ve sklárně

Gestapo ve sklárně

Okružní trasa vede od Hutě Jakub v Tasicích přes Kotoučov, dále pak kolem Pilského rybníka v Bohdanči, na rozhlednu Bohdanka a odtud kolem rybníčku Dyndáček po cestě zpátky směrem do Tasic a končí před hutí.